Pozvánka na přednášku o islámu

ISLÁM – HISTORIE, VĚROUKA A SOUČASNOST

UNIKÁTNÍ SETKÁNÍ A BESEDA S MUDR. MARCELEM HÁJKEM | 12.3.2016 | LIBEREC
SILNÁ OSOBNOST, ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH, ZÁŽITEK A ZKUŠENOST.

Islám je horké téma dneška. Přijďte se o něm dozvědět více. Setkáte se s člověkem, který islám studoval  a v islámském světě žil.

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Vstupné v dobrovolné výši vyjadřuje míru Vašeho zájmu a spokojenosti. Umožňuje organizovat kvalitní setkání i v budoucnu.

PROGRAM PŘEDNÁŠKY

10:00 – Přivítání, úvod
10:15 – Islám, historie, věrouka a současnost – přednáška Marcela Hájka
11:45 – Přestávka na malé občerstvení a neformální diskusi
12:15 – Volná diskuse – společný blok pro dotazy a postřehy
13:00 – Ukončení
Po oficiálním skončení je otevřený prostor pro individuální posezení a popovídání

CÍLEM JE KŘIŽOVATKA

Cílem akce je vytvářet křižovatky – otevřený prostor pro osobní setkání, rozšíření obzoru a zážitek. Smyslem je zprostředkovat setkání a dialog. Velkou roli hraje člověčí respekt i odvaha překročit hranice se záměrem spatřit více, obohatit se navzájem, utvořit si vlastní názor o tématech zamlžených nepřehlednou společenskou diskusí nebo předsudky či tradicí.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

12.3.2016 od 10:00 hodin. Centrum Generace, Palachova 504 / 7, Liberec; naproti centru Plaza;MAPKA. Parkování v podzemním parkovišti centra PLAZA – o víkendu zdarma.

ORGANIZACE

Přednášku pořádá Generace Víry, křesťanské společenství nabízející alternativu k tradiční církvi. Na organizaci se dále podílí Josef Polcer.

KONTAKTNÍ OSOBA

Jan Krpata, tel.: 605 119 790, Email: jankrpata@email.cz
Plakát | Tisková zpráva
Facebook událost

Islám – historie, věrouka a současnost

Sobota 12. března 2016 | Centrum Generace Liberec | Začátek v 10:00 hodinPřednáška a diskuse o islámu – horkém tématu dneška.

Základní informace o vzniku, historii i obsahu islámu. Bonusem je osobní zkušenost i praktické rady, jak islámu rozumět a jak nalézt vlastní postoj k muslimům. Autentické setkání nabízí jiný úhel pohledu a jedinečnou příležitost prozkoumat stereotypy a předsudky týkající se islámu a lidí přicházejících z islámského světa.

Program

10:00 – Přivítání, úvod
10:15 – Islám, historie, věrouka a současnost – přednáška Marcela Hájka
11:45 – Přestávka na malé občerstvení a neformální diskusi
12:15 – Volná diskuse – společný blok pro dotazy a postřehy
13:00 – Ukončení
Po oficiálním skončení je otevřený prostor pro individuální posezení a popovídání
Více o obsahu přednášky níže.

Přednáška je určena veřejnosti.

Vstupné dobrovolné, doporučené 50.- Kč. Prostor pro děti k dispozici.

Kontaktní informace

 • 605 119 790

Facebook událost | Plakát | Tisková zpráva

Marcel Hájek

Chirurg MUDr. Marcel Hájek v islámském světě strávil několik let života a islám studoval v Irácké Basře. Jako lékař pracoval 10 let v islámském prostředí a v průběhu vojenských misí v Iráku měl možnost se setkat s islámskými kleriky (např. Hakim Abdazíz Al-Bida), kteří mu zprostředkovali úzký kontakt s jejich životy i učením. Kromě toho absolvoval několik dalších cest a misí do Botswany i do neklidných zemí a válečných zón, jako je Pákistán, Izrael nebo Afghánistán.

Mimo svou lékařskou praxi je aktivní politicky i společensky, je autorem několika odborných knih. Žije v Plzni, je židovského vyznání, jeho zájmem je religionistika. Mezi jeho koníčky patří entomologie.

Seznamte se s Marcelem Hájkem

Marcel Hájek

 

Marcel Hájek v televizi

 

O obsahu přednášky

Přednáška představí podstatné atributy islámu.

 • Život, cesta a vize zakladatele islámu, Proroka Mohameda.
 • Období založení prvotní muslimské obce – Ummy, vyhnanství do Mediny a návrat do Mekky, období jeho následovníků Mohameda – prvních čtyř Chalífů – a jejich spory.
 • Vznik muslimského schizmatu na Ahl as Sunná a Ší at Ali – tedy na Sunity a Šíity.
 • Základní informace o věrouce islámu a jejích hlavních Pěti pilířích
 • Korán, způsob modlitby – Salátu a její organizace – od svolání – Adhánu až po zakončení.
 • Organizační princip mešity, její uspořádání, modlitby mimo mešitu za použití Sudžůdu (modlitebního koberečku) a rituální očista před modlitbou
 • Princip muslimského práva – zákona Gupt a práva Šaría.
 • Historický pohled na užití a překlady sv. Koránu do cizích jazyků a další vývoj islámu ve světě, včetně odnoží.
 • Praktické rady, čeho se v muslimském světě a mezi muslimy vyvarovat, aby nedošlo k urážce víry a znesvěcení posvátných míst, Knihy a Proroka. Souvislosti islámu s judaismem a křesťanstvím.
 • Součástí přednášky je možnost diskuse.